คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

@BatteryPro
Thai English

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

โปรโมชั่นแบตเตอรี่รถยนต์

เลือกแบตเตอรี่รถยนต์ คุณภาพดี ราคาถูก ให้เหมาะกับรถคุณ All
All
 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ 3K รุ่น ADX2500R (95D31R) แบตเตอรี่ 3K รุ่น ADX2500R (95D31R)

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น ADX2500R (95D31R)

  12 โวลต์ 85 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,000 บาท

  Special Price 2,500 บาท

 • -400 บาท
  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 75D26L-MF แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 75D26L-MF

  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 75D26L-MF

  12 โวลต์ 65 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,200 บาท

  Special Price 1,800 บาท

 • -300 บาท
  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 50B24L-MF แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 50B24L-MF

  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 50B24L-MF

  12 โวลต์ 45 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 1,800 บาท

  Special Price 1,500 บาท

 • -200 บาท
  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 46B19L-MF แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 46B19L-MF

  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 46B19L-MF

  12 โวลต์ 40 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 1,650 บาท

  Special Price 1,450 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ FB รุ่น Hybrid F-135 แบตเตอรี่ FB รุ่น Hybrid F-135

  แบตเตอรี่ FB รุ่น Hybrid F-135

  12 โวลต์ 85 แอมป์
  แบตเตอรี่ไฮบริด (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,900 บาท

  Special Price 2,400 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ FB รุ่น NS110 แบตเตอรี่ FB รุ่น NS110

  แบตเตอรี่ FB รุ่น NS110

  12 โวลต์ 80 แอมป์
  แบตเตอรี่น้ำ (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,800 บาท

  Special Price 2,300 บาท

 • -400 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-80L แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-80L

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-80L

  12 โวลต์ 75 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,500 บาท

  Special Price 2,100 บาท

 • -300 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น 46B24L-MF แบตเตอรี่ GS รุ่น 46B24L-MF

  แบตเตอรี่ GS รุ่น 46B24L-MF

  12 โวลต์ 45 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 1,950 บาท

  Special Price 1,650 บาท

All
 • -400 บาท
  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น Q90 แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น Q90

  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น Q90

  12 โวลต์ 65 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,800 บาท

  Special Price 2,400 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น DIN75-MF แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น DIN75-MF

  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น DIN75-MF

  12 โวลต์ 74 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,150 บาท

  Special Price 2,650 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น P7-115R-MF แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น P7-115R-MF

  แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น P7-115R-MF

  12 โวลต์ 70 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,600 บาท

  Special Price 2,100 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ FB รุ่น PROHERO NS100 แบตเตอรี่ FB รุ่น PROHERO NS100

  แบตเตอรี่ FB รุ่น PROHERO NS100

  12 โวลต์ 75 แอมป์
  แบตเตอรี่น้ำ (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,600 บาท

  Special Price 2,100 บาท

 • -600 บาท
  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS100 แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS100

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS100

  12 โวลต์ 100 แอมป์
  แบตเตอรี่แห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 4,100 บาท

  Special Price 3,500 บาท

 • -350 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น Q85 แบตเตอรี่ GS รุ่น Q85

  แบตเตอรี่ GS รุ่น Q85

  12 โวลต์ 65 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,800 บาท

  Special Price 2,450 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-175 แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-175

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-175

  12 โวลต์ 75 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,900 บาท

  Special Price 2,400 บาท

 • -400 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-80L แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-80L

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-80L

  12 โวลต์ 75 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,500 บาท

  Special Price 2,100 บาท

 • -300 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-60L แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-60L

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-60L

  12 โวลต์ 50 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,100 บาท

  Special Price 1,800 บาท

 • -200 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-50L แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-50L

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-50L

  12 โวลต์ 40 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 1,800 บาท

  Special Price 1,600 บาท

All
 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-85 LN4 (DIN85-MF) แบตเตอรี่ FB รุ่น M-85 LN4 (DIN85-MF)

  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-85 LN4 (DIN85-MF)

  12 โวลต์ 85 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,500 บาท

  Special Price 3,000 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-75 LN3 (DIN75-MF) แบตเตอรี่ FB รุ่น M-75 LN3 (DIN75-MF)

  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-75 LN3 (DIN75-MF)

  12 โวลต์ 75 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,150 บาท

  Special Price 2,650 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-1300L-MF (80D31L) แบตเตอรี่ FB รุ่น M-1300L-MF (80D31L)

  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-1300L-MF (80D31L)

  12 โวลต์ 80 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,900 บาท

  Special Price 2,400 บาท

 • -300 บาท
  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-600L-MF (46B24L) แบตเตอรี่ FB รุ่น M-600L-MF (46B24L)

  แบตเตอรี่ FB รุ่น M-600L-MF (46B24L)

  12 โวลต์ 45 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 1,900 บาท

  Special Price 1,600 บาท

 • -300 บาท
  แบตเตอรี่ 3K รุ่น ADX65L (55B24L) แบตเตอรี่ 3K รุ่น ADX65L (55B24L)

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น ADX65L (55B24L)

  12 โวลต์ 50 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 2,000 บาท

  Special Price 1,700 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น LN4-MF แบตเตอรี่ GS รุ่น LN4-MF

  แบตเตอรี่ GS รุ่น LN4-MF

  12 โวลต์ 85 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,700 บาท

  Special Price 3,200 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น LN3-MF แบตเตอรี่ GS รุ่น LN3-MF

  แบตเตอรี่ GS รุ่น LN3-MF

  12 โวลต์ 75 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,300 บาท

  Special Price 2,800 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-200L แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-200L

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-200L

  12 โวลต์ 100 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,600 บาท

  Special Price 3,100 บาท

 • -500 บาท
  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-195L แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-195L

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MFX-195L

  12 โวลต์ 95 แอมป์
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (ราคารวมเทิร์นแบตเก่าขนาดเท่ากันแล้ว)

  ราคาปกติ: 3,400 บาท

  Special Price 2,900 บาท

Shop by Brands
All
8

เหตุผลที่ลูกค้าเลือก Batterypro

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ ความภูมิใจของเรา
ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตจอมทอง, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, วัดยายร่ม, การประปานครหลวง สาขาตากสิน, โรงพยาบาลบางมด, แยกพระรามที่ 2 (ถนนสุขสวัสดิ์), วัดสีสุก, ถนนพระราม 2 ซอย 28 / ซอยจอมทอง 19, ถนนวุฒากาศ, ถนนเอกชัย, ศาลแพ่ง ธนบุรี, วัดสิงห์, แยกจอมทอง, ถนนจอมทอง 1

ส่ง-เปลี่ยน แบตเตอรี่ นอกสถานที่ ทั่วกทม.

ฟรี!! ในเขตพื้นที่ฝั่งธนฯและพื้นที่ที่กำหนด นอกพื้นที่คิดค่าบริการตามระยะทาง

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตทุ่งครุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, วัดหลวงพ่อโอภาสี, วัดพุทธบูชา, ซอยพุทธบูชา 36, สวนธนบุรีรมย์, เทสโก้ โลตัส ตลาด ประชาอุทิศ, ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามแห่งประเทศไทย, วัดทุ่งครุ, บิ๊กซี มาร์เก็ต ประชาอุทิศ (ซอยประชาอุทิศ 90), โรงเรียนสารสาสน์ ประชาอุทิศ, ถนนพุทธบูชา, ถนนประชาอุทิศ 2

ส่งด่วน ภายใน 30 นาที

ในเขตพื้นที่ฝั่งธนฯที่กำหนด สามารถดูเขตพื้นที่เพิ่มเติมได้ที่หน้าพื้นที่ให้บริการ

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตราษฎร์บูรณะ, บิ๊กซี บางปะกอก, เทสโก้ โลตัส บางปะกอก, บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ, วัดราษฎร์บูรณะ, วัดสน, แยกประชาอุทิศ, ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (สะพานพระราม9), วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สาขาสุขสวัสดิ์, ถนนสุขสวัสดิ์, ถนนราษฎร์บูรณะ, ถนนประชาอุทิศ 3

รับประกันทุกลูก ขั้นต่ำ 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ทุกลูก รับประกัน 12 - 15 เดือน จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตธนบุรี, วงเวียนใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, แยกบ้านแขก, โรงเรียนศึกษานารี, แยกบุคคโล, แยกมไหสวรรย์, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สำเหร่), สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, เดอะมอลล์ ท่าพระ, ตลาดพลู, บิ๊กซี ดาวคะนอง, วัดดาวคะนอง 4

สำรองไฟทุกครั้ง ก่อนติดตั้ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ของคุณ เช่น กล่องECU

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตคลองสาน, ถนนเจริญนคร, โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ, Sena Fest เสนาเฟสท์, โรงพยาบาลตากสิน, ท่าดินแดง, วัดพิชยญาติการามวรวิหาร, ห้างโรบินสัน ลาดหญ้า, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานตากสิน, BTS กรุงธนบุรี, BTS วงเวียนใหญ่, วัดสุทธาราม, สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี, วัดเศวตฉัตร วรวิหาร, The River, วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ, สำนักงานเขตคลองสาน, The Jam Factory, ห้องอาหารยกยอ คลองสาน, โรงเรียนผดุงกิจวิทยา, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, ถนนเจริญรัถ, ถนนลาดหญ้า, วัดทองธรรมชาติ, ท่าเรือข้ามฟากท่าน้ำท่าดินแดง, วัดอนงคารามวรวิหาร 5

ตรวจเช็ค ไดชาร์จ ฟรี!!

เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ระบบการชาร์จไฟในรถยนต์ของคุณอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางกอกใหญ่, แยกท่าพระ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, วัดอรุณราชวราราม, หอประชุมกองทัพเรือ, แยกพาณิชย์ธนฯ (จรัญฯ13), วัดประดู่ในทรงธรรม, วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ, วิทยาลัยอาชีวศึกษา ธนบุรี, โรงเรียนทวีธาภิเษก, ถนนจรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ 6

ร้านหาง่าย ติดถนนใหญ่ ใจกลางฝั่งธนฯ

ห่างจากเดอะมอลล์ บางแคเพียง 2.5 กม.

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางกอกน้อย, แยกไฟฉาย, ถนนอรุณอัมรินทร์, ถนนอิสรภาพ, ถนนจรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ, ถนนพรานนก, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลศิริราช, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, กรมอู่ทหารเรือ, ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35, แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์, แยกบางขุนนนท์ (ถนนบางขุนนนท์), เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า, พาต้า ปิ่นเกล้า 7

แบตเตอรี่ราคาโรงงาน

แบตเตอรี่ทุกลูกส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต จึงทำให้ได้ราคาต้นทุนที่ต่ำ เราจึงสามารถขายสินค้าได้ในราคาไม่แพง

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางพลัด, ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี, สะพานกรุงธน, เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ, โรงเรียนทิวไผ่งาม, โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์, โรงพยาบาลยันฮี, สะพานพระราม 7, สะพานพระราม 8, สถานีตำรวจนครบาล บางพลัด, ถนนจรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ 8

ครอบคลุมรถยนต์หลายรุ่นในประเทศไทย

เราจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ ที่สามารถรองรับรุ่นรถยนต์ในประเทศไทย ได้มากกว่า 800 รุ่น

BatteryProlocation

391, 393 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
ติดต่อเรา

BatteryPro Store

เปิดบริการ วันจันทร์-เสาร์ 8.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์ 8.00 – 17.00 น.
เลือกซื้อสินค้า

 

แบตเตอรี่รถยนต์ ราคาถูก

ราคาแบตเตอรี่โปรโมชั่นพิเศษ

ราคาแบตเตอรี่ สำหรับ รถเก๋ง ขนาดเล็ก เครื่องยนต์ 1.2 - 1.5 cc    >>    แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น   ราคาเริ่มต้น 1,450 บาท

   ยี่ห้อ / รุ่นแบตเตอรี่   

    แอมป์        รับประกัน          ราคา      

PANASONIC 

46B19L - MF

40 1 ปี 1,450

GS MFX-50L

(44B19L)

40 1 ปี 1,600

FB M-550L

(44B19L)

40 1 ปี 1,600

3K ADX60L

(44B19L)

40 1 ปี 1,600

BOSCH 42B20L

(แบตแห้ง)

38 1 ปี 3 เดือน

1,800

เหมาะกับรถยนต์

Honda : Jazz, City, Brio, BR-V, Freed, Mobilio
Mitsubishi : Mirage, Attrage
Nissan : Cube
Susuki : Ciaz, Ertiga, Celerio
KIA : Picanto

 

ราคาแบตเตอรี่ สำหรับ รถเก๋ง ขนาดกลาง     >>    แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น   ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท

   ยี่ห้อ / รุ่นแบตเตอรี่   

    แอมป์        รับประกัน          ราคา      

PANASONIC 

50B24R / L - MF

45 1 ปี 1,500

GS 46B24R / L - MF

45 1 ปี 1,650

FB M-600L

(46B24L)

45 1 ปี 1,600

3K 46B24R / L - MF

50 1 ปี 1,700

BOSCH 65B24L

(แบตแห้ง)

52 1 ปี 3 เดือน 2,100

เหมาะกับรถยนต์

Toyota : Vios, Altis, Yaris, Corolla
Honda : Civic, Accord, CR-V, Stepwagon, Odyssey, Steam
Mitsubishi : Lancer Cedia, Evolution 
Nissan : Tiida, Sylphy, Livina, Sunny Neo, NV
Mazda : 2, MX-5
Susuki : Swift, Vitara, 
Hyundai : Accent
Proton : Savvy

 

ราคาแบตเตอรี่ สำหรับ รถเก๋ง ขนาดใหญ่     >>    แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น   ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท

   ยี่ห้อ / รุ่นแบตเตอรี่   

    แอมป์        รับประกัน          ราคา      

PANASONIC 

75D26R / L - MF

65 1 ปี 1,800

GS MFX-80L - MF

(75D26L)

75 1 ปี 2,100

FB M-800R / L

(65D26R / L)

65 1 ปี 1,900

3K ADX75R / L

(75D23R / L)

65 1 ปี 2,200

เหมาะกับรถยนต์

Toyota : Camry, Innova, Crown, Land Cruiser, Corona
Honda : Prelude
Mitsubishi : Lancer, Lancer Cedia, Champ 
Nissan : Teana, Pulsar, Juke, Murano, Cefiro, X-Trail
Mazda : 3, CX-3, CX-5, Lantis
Ford : Aspire, Laser
Kia : Carnival, Carens
Hyundai : Sonata, Accent Sprint, Tiburon, Tuscon
Proton : Exora, Preve
Subaru : Impreza, Forester, Lagacy, XV

PANASONIC Q-90ISS

65 1 ปี 2,400

GS Q-85 ISS

65 1 ปี 2,450

FB Q-85 ISS

65 1 ปี 2,300

เหมาะกับรถยนต์

Nissan : Almera, March

 

ราคาแบตเตอรี่ สำหรับ รถกระบะ เครื่องยนต์ 2,500 cc     >>    แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น   ราคาเริ่มต้น 2,100 บาท

   ยี่ห้อ / รุ่นแบตเตอรี่   

    แอมป์        รับประกัน          ราคา      

PANASONIC 

85D26R / L - MF

70 1 ปี 2,100

GS MFX-90L - MF

(85D26L)

75 1 ปี 2,300

3K ADX95R / L

(95D26R / L)

75 1 ปี 2,300

PANASONIC 

P7-115 R / L - MF

70 1 ปี 2,100

GS MFX-175R/L - MF

(75D31R / L)

75 1 ปี 2,400

FB M-1300R / L

(80D31R / L)

80 1 ปี 2,400

3K ADX2500R / L

(95D31R / L)

85 1 ปี 2,500

เหมาะกับรถยนต์

Toyota : Vigo, Hiace, Mighty-X, Tiger
Isuzu : D-Max, MU-X, Dragon Eye, Dragon Power, TFR, Cameo
Mitsubishi : Triton, Pajero Sport, Strada, Cyclone
Nissan : Navara, Frontier, NP300, Big-M
Mazda : BT-50, Fighter
Ford: Ranger, Everest
Chevrolet : Colorado, Allroader
Tata : Xenon

เครื่องยนต์ 2,500 cc

 

ราคาแบตเตอรี่ สำหรับ รถกระบะ เครื่องยนต์ 2,500 - 3,000 cc      >>    แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น   ราคาเริ่มต้น 2,700 บาท

   ยี่ห้อ / รุ่นแบตเตอรี่   

    แอมป์        รับประกัน          ราคา      

PANASONIC 

115D31 R / L - MF

90 1 ปี 2,700

GS MFX-185R/L - MF

(95D31R / L)

90 1 ปี 2,700

FB M-1500R / L

(95D31R / L)

80 1 ปี 2,700

3K ADX3000R / L

(135D31R / L)

100 1 ปี 3,200

BOSCH 105D31R / L

(แบตแห้ง)

90 1 ปี 3 เดือน

3,200

เหมาะกับรถยนต์

Toyota : Vigo, Hiace, Mighty-X, Tiger
Isuzu : D-Max, MU-X, Dragon Eye, Dragon Power, TFR, Cameo
Mitsubishi : Triton, Pajero Sport, Strada, Cyclone
Nissan : Navara, Frontier, NP300, Big-M
Mazda : BT-50, Fighter
Ford: Ranger, Everest
Chevrolet : Colorado, Allroader
Tata : Xenon

เครื่องยนต์ 2,500 - 3,000 cc

 

ราคาแบตเตอรี่ สำหรับ รถยุโรป      >>    แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น   ราคาเริ่มต้น 2,250 บาท

   ยี่ห้อ / รุ่นแบตเตอรี่   

    แอมป์        รับประกัน          ราคา      

PANASONIC 

544L21L (DIN44)

50 1 ปี 2,250

FB 45LN1L (DIN45)

(แบตแห้ง)

45 1 ปี 2,350

เหมาะกับรถยนต์

รถยุโรป แบตเตอรี่ขนาดเล็ก DIN45

PANASONIC 

562H26R / L (DIN65)

62 1 ปี 2,400

FB 65LN2 R /L

(DIN65) (แบตแห้ง)

65 1 ปี 2,600

เหมาะกับรถยนต์

รถยุโรป แบตเตอรี่ขนาดเล็ก DIN65

PANASONIC 

571L28L (DIN71)

71 1 ปี 2,550

PANASONIC 

574H28L (DIN75)

74 1 ปี 2,650

GS LN3 - MF (DIN75) 

75 1 ปี 2,800

FB 75LN3 R /L

(DIN75) (แบตแห้ง)

75 1 ปี 2,800

BOSCH DIN75 AMS

(แบตแห้ง)

75 1 ปี 3 เดือน 3,500

เหมาะกับรถยนต์

รถยุโรป แบตเตอรี่ขนาดเล็ก DIN75

PANASONIC 

585H32L (DIN85)

85 1 ปี 3,000

GS LN4 - MF (DIN85)

85 1 ปี 3,200

3K ADX4L (DIN85)

85 1 ปี 3,200

BOSCH DIN85 AMS

(แบตแห้ง)

85 1 ปี 3 เดือน 4,400

เหมาะกับรถยนต์

รถยุโรป แบตเตอรี่ขนาดเล็ก DIN85

PANASONIC 

60038 (DIN100)

100 1 ปี 3,200

FB 100LN5 L

(DIN100) (แบตแห้ง)

100 1 ปี 3,500

BOSCH 60038

(DIN100) (แบตแห้ง)

100 1 ปี 3 เดือน 4,000

เหมาะกับรถยนต์

รถยุโรป แบตเตอรี่ขนาดเล็ก DIN100

 

     - หากลูกค้าไม่รู้หรือไม่มั่นใจว่า รถยนต์ของลูกค้าใส่แบตเตอรี่รุ่นอะไร หรือต้องการสอบถามรุ่นและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์... 080-2468-012 หรือจะเข้ามาแชทในไลน์@ ได้ที่... Line : @BatteryPro

     - ราคาที่ระบุด้านบน เป็นราคาที่รวมแลกเทิร์นแบตเตอรี่เก่าแล้ว

 

วิธีเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์

1. เลือกประเภทแบตเตอรี่ ที่เหมาะกับการใช้งานกับเรา ( แบตน้ำ / แบตไฮบริด / แบตกึ่งแห้ง / แบตแห้ง )

2. เลือกขนาดแบตเตอรี่ ที่เหมาะสมกับรถยนต์ของเรา ( ไซต์ของแบตเตอรี่ - สามารถดูได้จากแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถยนต์ / ค่าแอมป์ แบตเตอรี่ / ค่า CCA - ค่ากำลังสตาร์ท )

3. เลือกยี่ห้อแบตเตอรี่ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ( GS / PANASONIC / FB / 3K / BOSCH )

4. เลือกร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่ได้มาตรฐาน การบริการที่ดี แบตเตอรี่สดใหม่ ไม่ค้างสต็อก(ส่งผลถึงคุณภาพ) ราคาไม่แพง คุ้มค่า

 

แบตเตอรี่รถยนต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง แล้วเราควรมีวิธีเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ประเภทอะไรดี ?

ในปัจจุบัน ประเทศไทยของเรา มีแบตเตอรี่รถยนต์ 4 ประเภท ที่ใช้กันและมีขายกันตามท้องตลาด ดังนี้

1. แบตเตอรี่ น้ำ (ชนิดดูแลน้ำกลั่น)

"แบตเตอรี่น้ำ หรือ แบตน้ำ" เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดในยุคแรกๆ เลย ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้จะเป็นโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับพลวง ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกเรียกว่า “แบตเตอรี่น้ำ หรือ แบตเตอรี่ Conventional หรือ แบตเตอรี่ชนิดธรรมดา” ก็ได้ โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นชนิดที่ต้องดูแลน้ำกลั่น แนะนำให้ดูแลน้ำกลั่นอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

ข้อดี

- มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ

- มีอายุการใช้งานยาวนาน หากได้รับการดูแลระดับน้ำภายในแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ข้อด้อย

- ต้องหมั่นดูแลน้ำกลั่นภายในแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- อัตราการคลายไฟจะสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น

2. แบตเตอรี่ ไฮบริด (ชนิดดูแลน้ำกลั่นน้อย)

"แบตเตอรี่ไฮบริด หรือแบตไฮบริด" ได้รับการพัฒนามาจากแบตเตอรี่น้ำ ซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้จะเป็นโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับแคลเซียมเฉพาะแผ่นธาตุลบ เพื่อแก้ไขข้อเสียของแบตเตอรี่น้ำที่มีการระเหยของน้ำกลั่นสูง โดยแบตเตอรี่ไฮบริดนี้มีอัตราการระเหยของน้ำกลั่นน้อยกว่ารุ่นธรรมดา จึงสามารถใช้ได้นานถึง 15,000 กม. หรือ ประมาณ 3 เดือน จึงเติมน้ำกลั่น

ข้อดี

มีอัตราการระเหยของน้ำกลั่นน้อยกว่าประเภทแบตเตอรี่น้ำ

เหมาะกับรถที่ใช้งานหนัก เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร หรือ รถรับจ้าง เป็นต้น

ข้อด้อย

- ต้องหมั่นดูแลน้ำกลั่นภายในแบตเตอรี่ประมาณ 3 เดือนครั้ง

- ราคาใกล้เคียงกับแบตเตอรี่กึ่งแห้ง (แต่แบตเตอรี่กึ่งแห้งไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น)

 

3. แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง (ชนิดไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น)

"แบตเตอรี่กึ่งแห้ง หรือ แบตกึ่งแห้ง" เป็นแบตเตอรี่พร้อมใช้ ที่มีการเติมน้ำกรด และอัดไฟมาจากโรงงานแล้ว เป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น ตอบสนองเรื่องความสะดวกสบายมากขึ้น โดยได้มีการเพิ่มสารแคลเซียมลงไปในแผ่นธาตุ ซึ่งสารแคลเซียมนี้จะทำให้แผ่นธาตุของแบตเตอรี่มีอัตราการสึกหรอน้อยกว่าเดิม และช่วยให้การระเหยของน้ำในแบตเตอรี่ลดลงด้วย ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกเรียกว่า “แบตเตอรี่ MF หรือ แบตเตอรี่ Maintenance Free” นั่นเอง

        เนื่องจากข้อเด่นของแบตเตอรี่ชนิดนี้ที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นบ่อยเหมือนสมัยก่อน หรืออาจจะไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานเลยก็ได้ จึงทำให้แบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แต่ถึงอย่างไรก็ดี การดูแลน้ำกลั่นแบตเตอรี่ก็ยังมีความจำเป็น เพราะว่าประเทศไทยอากาศร้อน

ข้อดี

ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น

ราคาไม่แพง

- แอมป์สูง กำลังสตาร์ทสูง(CCA)

- แบตเตอรี่ที่ติดมากับรถยนต์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้ง

ข้อด้อย

- หากมีการใช้งานหนัก เช่น รถเพื่อการพาณิชย์ ต้องมีการตรวจดูแลน้ำกลั่น

 

4. แบตเตอรี่ แห้ง (ชนิดไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น)

"แบตเตอรี่แห้ง หรือ แบตแห้ง" เป็นแบตเตอรี่พร้อมใช้ ที่มีการเติมน้ำกรด และอัดไฟมาพร้อมใช้งานมาจากโรงงานแล้วเช่นเดียวกับแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ความจริงแล้ว แบตเตอรี่ประเภทนี้ไม่ได้แห้งจริง แต่ยังคงมีน้ำอยู่ในแบตเตอรี่ แต่ถูกออกแบบที่ฝาแบตเตอรี่ ให้มีการปิดผนึกสนิท จึงเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องดูแล(เติมน้ำกลั่น)ตลอดอายุการใช้งาน มีอัตราการสูยเสียน้ำน้อย ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แบตเตอรี่ SMF หรือ แบตเตอรี่ Sealed Maintenance Free” นั่นเอง

ข้อดี

ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

- แอมป์สูง กำลังสตาร์ทสูง(CCA)

- เป็นระบบฝาปิดผนึกสนิท (SMF)

ข้อด้อย

- ราคาสูงกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่น

 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่แอมป์สูงว่าเดิม สามารถเปลี่ยนได้รึเปล่า แล้วจะมีปัญหากับรถยนต์มั๊ย ?

     ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีแอมป์สูงกว่าเดิมได้  ไม่มีปัญหาใดๆ กับรถยนต์ แต่ ไม่ควร ใส่แบตเตอรี่ที่มีแอมป์น้อยกว่าเดิม เพราะจะทำให้ กำลังไฟ ไม่พอสำหรับรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่เดิมที่ติดรถยนต์มาตอนออกจากศูนย์มีขนาด 45 แอมป์ ก็ไม่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่น้อยกว่า 45 แอมป์ แต่สามารถใส่แบตเตอรี่ขนาด 45 แอมป์หรือสูงกว่าได้ เช่น 48แอมป์ หรือ 52แอมป์ เป็นต้น

     ส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีแอมป์มากขึ้นกว่าเดิม ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการมีกำลังไฟที่มากขึ้น  เพื่อรองรับการใช้กำลังไฟที่มากขึ้น เช่น การติดเครื่องเสียง พาวเวอร์แอมป์ในรถยนต์, การติดไฟสปอร์ตไลท์, การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ต้องการใช้ไฟมากขึ้น เช่น ที่ชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ เป็นต้น

     ค่าแอมป์มาตรฐาน ที่ควรติดตั้งในรถยนต์ ในบ้านเรา มีดังนี้

ประเภทรถยนต์ ค่าแอมป์
รถเก๋ง ขนาดเล็ก 32 - 55
รถเก๋ง ขนาดกลาง 45 - 55
รถเก๋ง ขนาดใหญ่ 60 - 75
รถกระบะ 2500 cc 65 - 75
รถกระบะ 2500 cc ขึ้นไป 85 - 100
รถยุโรป ขนาดเล็ก 45 - 65
รถยุโรป ขนาดกลาง 75 - 80
รถยุโรป ขนาดใหญ่ 80 - 100

 

ค่า CCA คืออะไร แล้วค่า CCA ต้องมีค่าเท่าไหร่ถึงจะดี ?

     ค่า CCA ย่อมาจาก Cold Cranking Amps ซึ่งถูกใช้เป็นหน่วยวัดความสามารถในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ หรือเรียกง่ายๆ คือ "ค่ากำลังสตาร์ท" นั่นเอง โดยค่า CCA ยิ่งมาก จะยิ่งดี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแบตเตอรี่ A มีค่า CCA สูงกว่าแบตเตอรี่ B นั่นหมายความว่า แบตเตอรี่ A จะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายกว่าแบตเตอรี่ B นั่นเอง โดยค่า CCA จะผันแปรตามค่าแอมป์ด้วย คือ ยิ่งแอมป์สูงขึ้น ค่า CCA ก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

     แล้วค่า CCA ต้องมีค่าเท่าไหร่ถึงจะดี... จากประสบการณ์ของช่างที่ร้าน ได้สรุปค่า CCA ที่เป็นค่าขั้นต่ำที่ควรใช้ในการสตาร์ทรถยนต์ ดังนี้

ประเภทรถยนต์ ค่า CCA
รถเก๋ง ขนาดเล็ก 240 ขึ้นไป
รถเก๋ง ขนาดกลาง 295 ขึ้นไป
รถเก๋ง ขนาดใหญ่ 370 ขึ้นไป
รถกระบะ 2500 cc 380 ขึ้นไป
รถกระบะ 2500 cc ขึ้นไป 565 ขึ้นไป
รถยุโรป ขนาดเล็ก 380 ขึ้นไป
รถยุโรป ขนาดกลาง 550 ขึ้นไป
รถยุโรป ขนาดใหญ่ 660 ขึ้นไป

 

แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนดี ?... แบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อไหนดีที่สุด ?....

     แบตเตอรี่แต่ละยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น GS , PANASONIC , FB , 3K , BOSCH ก็มีคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละยี่ห้อ และมีจุดเด่น จุดด้อย ที่แตกต่างกัน จากประสบการณ์ของช่างที่ร้านขอสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

แบตเตอรี่ GS

แบตเตอรี่ gs

มีทั้งแบบ แบตน้ำ, แบตไฮบริด และแบตกึ่งแห้ง โดยประเภทที่เป็นที่นิยมและขายดี จะเป็นรุ่น MFX Series ซึ่งก็คือ แบตกึ่งแห้ง นั่นเอง เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น, การรับประกัน 1 ปี  ราคาแบตเตอรี่กึ่งแห้ง GS MFX เริ่มต้น 1,600 บาท

จุดเด่น

- ยี่ห้อยอดนิยม เป็นที่รู้จักมานาน

- แอมป์สูง ในแบตกึ่งแห้ง รุ่น MFX 

จุดด้อย

- แบตน้ำมีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น เมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกัน

 

แบตเตอรี่ PANASONIC

แบตเตอรี่ panasonic

มีเป็นแบบ แบตกึ่งแห้ง ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมและขายดีที่สุด เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น, การรับประกัน 1 ปี ราคาแบตเตอรี่กึ่งแห้ง PANASONIC เริ่มต้น 1,600 บาท

จุดเด่น

- ยี่ห้อยอดนิยม ขายดี

- ราคาไม่แพง

- มีแบตเตอรี่รองรับรถยนต์หลากหลายรุ่น

จุดด้อย

- แบตน้ำมีราคาสูง

 

แบตเตอรี่ FB

แบตเตอรี่ fb

มีทั้งแบบ แบตน้ำ, แบตไฮบริด, แบตกึ่งแห้ง และแบตแห้ง โดยประเภทที่เป็นที่นิยมและขายดี จะเป็นรุ่น M-Series ซึ่งก็คือ แบตกึ่งแห้ง นั่นเอง เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น, การรับประกัน 1 ปี ราคาแบตเตอรี่กึ่งแห้ง FB M-Series เริ่มต้น 1,600 บาท

จุดเด่น

- ยี่ห้อยอดนิยม ทนทาน

- แอมป์และค่า CCA สูง ในแบตกึ่งแห้ง รุ่น M-Series

- แบตไฮบริดสำหรับรถกระบะ ขายดี ทนทาน 

จุดด้อย

- แบตน้ำมีราคาสูงกว่าแบตกึ่งแห้งในบางรุ่น

 

แบตเตอรี่ 3K

แบตเตอรี่ 3k

มีทั้งแบบ แบตน้ำ, แบตไฮบริด, แบตกึ่งแห้ง และแบตแห้ง โดยประเภทที่เป็นที่นิยมและขายดี จะเป็นรุ่น Advance X-Treme ซึ่งก็คือ แบตกึ่งแห้ง นั่นเอง เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น, การรับประกัน 1 ปี ราคาแบตเตอรี่กึ่งแห้ง 3K Advance X-Treme เริ่มต้น 1,600 บาท

จุดเด่น

- ยี่ห้อยอดนิยม เป็นที่รู้จักมานาน

- แอมป์และค่า CCA สูง ในแบตกึ่งแห้ง รุ่น Advance X-Treme

- แบตแห้ง ราคาไม่แพง

จุดด้อย

- แบตน้ำมีราคาสูงกว่าแบตกึ่งแห้งในบางรุ่น

 

แบตเตอรี่ BOSCH

แบตเตอรี่ bosch

มีเป็นแบบ แบตแห้ง อย่างเดียว ฝาปิดผนึกสนิท ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมและขายดีที่สุด เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น, การรับประกัน 1 ปี 3 เดือน ราคาแบตเตอรี่แห้ง BOSCH เริ่มต้น 1,800 บาท

จุดเด่น

- แอมป์และค่า CCA สูง ในแบตแห้ง

- รับประกัน 1 ปี 3 เดือน

- ใช้กันส่วนมากในรถยนต์ยุโรป

จุดด้อย

- ราคาสูง

 

แบตเตอรี่ ขั้ว R ขั้ว L ต่างกันอย่างไร ? มีวิธีการดูอย่างไรว่า... แบบไหนเป็นขั้ว R หรือ ขั้ว L

แบตเตอรี่รถยนต์ มี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวก (R) และ ขั้วลบ (L)

        ส่วนรหัส R หรือ L ก็คือ รหัสมาตรฐานของแบตเตอรี่ ที่ใช้ในการระบุให้เห็นถึงความแตกต่างของการวางขั้วบวกและขั้วลบบนแบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่รุ่น 46B24R และ 46B24L ทั้ง 2 รุ่นนี้ เหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแอมป์ ค่าCCA หรือขนาดกว้าง x ยาว x สูง ยกเว้น การวางขั้วบวกและขั้วลบบนแบตเตอรี่ ดังรูป

 ผลงานของเรา

 

บริการส่ง เปลี่ยน แบตเตอรี่รถยนต์ ฟรี!!! ในพื้นที่ให้บริการ เขตฝั่งธนฯ

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางแค

เดอะมอลล์ บางแค, เทสโก้ โลตัส บางแค, ตลาดบางแค, ถนนบางแค, วัดนิมมานรดี, สำนักงานเขตบางแค, หมู่บ้านสุขสันต์, The EX Place กาญจนาภิเษก, สำเพ็ง2 (ถนนกัลปพฤกษ์), ถนนพุทธมณฑล สาย 2, แยกทศกัณฑ์, วัดบุญยประดิษฐ์, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค, วัดม่วง, บิ๊กซี เพชรเกษม, หมู่บ้านเศรษฐกิจ, โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี, โรงเรียนกสิณธรวิทยา, ถนนพุทธมณฑล สาย 3, โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด, วัดศาลาแดง, วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์, การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ, ถนนบางแวก, ถนนกาญจนาภิเษก กาญจนาฯ

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตภาษีเจริญ

ซีคอน บางแค, โรงพยาบาลเพชรเกษม 2, ถนนพุทธมณฑลสาย 1, สาย1, บ้านพักคนชรา บางแค, แยกกำนันแม้น (ซอยกำนันแม้น), สำนักงานเขตภาษีเจริญ, วัดจันทร์ประดิษฐาราม (ซอยเพชรเกษม 48), BTS บางหว้า, ขุนด่านเจ้าพ่อเสือ, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลพญาไท 3, วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, ถนนเทอดไท, โรงเรียนฐานปัญญา (ถนนกัลปพฤกษ์), ถนนบางแวก, วัดมะพร้าวเตี้ย, ตลาดชัยฉิมพลี (วัดชัยฉิมพลี), วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (ซอยจรัญฯ 13)

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางบอน

บิ๊กซี บางบอน, แยกบางบอน(แม็กซ์แวลู / จัสโก้), ถนนบางบอน 1, ซอยมนธาตุราชศรีพิจิตร(พระยามนธาตุฯ), หมู่บ้านดี.เค., แม็คโคร บางบอน, โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กาญจนา, แยกบางบอน 3, แยกบางบอน 5, วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม, เรือนจำพิเศษธนบุรี, สำนักงานเขตบางบอน, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตหนองแขม

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เพชรเกษม 2, ถนนพุทธมณฑล สาย3, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, สำนักงานเขตหนองแขม, วัดอุดมรังสี, มหาวิทยาลัยธนบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู, ถนนเพชรเกษม 69, ถนนเพชรเกษม 81 (ถนนมาเจริญ), ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ ฝั่งใต้, วัดหนองแขม, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ หนองแขม, โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา, อ้อมน้อย, อ้อมใหญ่, กระทุ่มล้ม, กระทุ่มแบน

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตทวีวัฒนา

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2, ถนนทวีวัฒนา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, สำนักงานเขตทวีวัฒนา, สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา, ถนนพุทธมณฑล สาย 3, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, ถนนอักษะ, สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์, เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, โรงพยาบาลธนบุรี 2, วิทยาลัยทองสุข, โรงเรียน โพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ, บุญถาวร สาขาปิ่นเกล้า, ซอยศาลาธรรมศพน์, ขนส่ง พุทธมณฑล สาย 3, ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ถนนพุทธมณฑล สาย 5

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตตลิ่งชัน

SC Plaza (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่), ศาลแขวงดุสิต, ศาลจังหวัดตลิ่งชัน, ถนนสวนผัก, ตลาดกรุงนนท์ (ถนนสวนผัก), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สวนผัก), วัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน, ตลาดน้ำตลิ่งชัน, สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, ถนนพุทธมณฑล สาย 1, ถนนราชพฤกษ์, The Circle ราชพฤกษ์, ตลาดน้ำคลองลัดมะยม, วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน), โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางขุนเทียน

ถนนพระราม 2, เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2, โรงเบียร์ฮอลแลนด์, วัดกก, วัดเลา, โรงพยาบาลนครธน, โรงเหล้าแสงจันทร์ พระราม 2, เทสโก้ โลตัส พระราม 2, การเคหะชุมชน ธนบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี, ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล, วัดหัวกระบือ, วัดปทีปพลีผล, หมู่บ้านคุณาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน, ร้านอาหารอ่าวกระเบนซีฟู๊ด, โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม, ถนนท่าข้าม, ถนนอนามัยงามเจริญ, ถนนสะแกงาม, สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล, สถานีตำรวจนครบาล ท่าข้าม, ถนนบางกระดี่, วัดบางกระดี่, ซอยแสมดำ

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตจอมทอง

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, วัดยายร่ม, การประปานครหลวง สาขาตากสิน, โรงพยาบาลบางมด, แยกพระรามที่ 2 (ถนนสุขสวัสดิ์), วัดสีสุก, ถนนพระราม 2 ซอย 28 / ซอยจอมทอง 19, ถนนวุฒากาศ, ถนนเอกชัย, ศาลแพ่ง ธนบุรี, วัดสิงห์, แยกจอมทอง, ถนนจอมทอง

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตทุ่งครุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, วัดหลวงพ่อโอภาสี, วัดพุทธบูชา, ซอยพุทธบูชา 36, สวนธนบุรีรมย์, เทสโก้ โลตัส ตลาด ประชาอุทิศ, ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามแห่งประเทศไทย, วัดทุ่งครุ, บิ๊กซี มาร์เก็ต ประชาอุทิศ (ซอยประชาอุทิศ 90), โรงเรียนสารสาสน์ ประชาอุทิศ, ถนนพุทธบูชา, ถนนประชาอุทิศ

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตราษฎร์บูรณะ

บิ๊กซี บางปะกอก, เทสโก้ โลตัส บางปะกอก, บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ, วัดราษฎร์บูรณะ, วัดสน, แยกประชาอุทิศ, ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (สะพานพระราม9), วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สาขาสุขสวัสดิ์, ถนนสุขสวัสดิ์, ถนนราษฎร์บูรณะ, ถนนประชาอุทิศ

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตธนบุรี

วงเวียนใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, แยกบ้านแขก, โรงเรียนศึกษานารี, แยกบุคคโล, แยกมไหสวรรย์, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สำเหร่), สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, เดอะมอลล์ ท่าพระ, ตลาดพลู, บิ๊กซี ดาวคะนอง, วัดดาวคะนอง

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตคลองสาน

ถนนเจริญนคร, โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ, Sena Fest เสนาเฟสท์, โรงพยาบาลตากสิน, ท่าดินแดง, วัดพิชยญาติการามวรวิหาร, ห้างโรบินสัน ลาดหญ้า, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานตากสิน, BTS กรุงธนบุรี, BTS วงเวียนใหญ่, วัดสุทธาราม, สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี, วัดเศวตฉัตร วรวิหาร, The River, วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ, สำนักงานเขตคลองสาน, The Jam Factory, ห้องอาหารยกยอ คลองสาน, โรงเรียนผดุงกิจวิทยา, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, ถนนเจริญรัถ, ถนนลาดหญ้า, วัดทองธรรมชาติ, ท่าเรือข้ามฟากท่าน้ำท่าดินแดง, วัดอนงคารามวรวิหาร

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางกอกใหญ่

แยกท่าพระ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, วัดอรุณราชวราราม, หอประชุมกองทัพเรือ, แยกพาณิชย์ธนฯ (จรัญฯ13), วัดประดู่ในทรงธรรม, วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ, วิทยาลัยอาชีวศึกษา ธนบุรี, โรงเรียนทวีธาภิเษก, ถนนจรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางกอกน้อย

แยกไฟฉาย, ถนนอรุณอัมรินทร์, ถนนอิสรภาพ, ถนนจรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ, ถนนพรานนก, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลศิริราช, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, กรมอู่ทหารเรือ, ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35, แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์, แยกบางขุนนนท์ (ถนนบางขุนนนท์), เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า, พาต้า ปิ่นเกล้า

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เขตบางพลัด

ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี, สะพานกรุงธน, เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ, โรงเรียนทิวไผ่งาม, โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์, โรงพยาบาลยันฮี, สะพานพระราม 7, สะพานพระราม 8, สถานีตำรวจนครบาล บางพลัด, ถนนจรัญสนิทวงศ์ จรัญฯ

expand_less