คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

@BatteryPro
Thai English

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การรับประกันสินค้า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับประกัน

1. ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ (เคลมได้) ในกรณีดังต่อไปนี้

1.1 อยู่ในระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกัน คือ ตั้งแต่ 12 - 15 เดือน หรือ 20,000 กม. ขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต

1.2 เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่  

1.2.1 การประกอบกลับช่องเชล ( Cell Reversal)

1.2.2 ช๊อตหรือลัดวงจรภายใน ( Internal Cell Short Circuit)

1.2.3 แกนขาด สะพานไฟขาด ( Disconnection)

1.2.4 แกนขั้วขาด ( Terminal / pole Disconnection)

หมายเหตุ: โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

***กรณีชดเลยแบตเตอรี่ลูกใหม่ ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ซื้อครั้งแรก

 

2. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน  (เคลมไม่ได้)

2.1 ไม่ได้กรอกรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในใบรับประกัน หรือมีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

2.2 ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

2.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัน / เดือน / ปี ที่จำหน่าย และไม่ระบุวันที่ใช้งานหรือไม่ตอกเลขวันที่ใช้งาน

2.2.2 มีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

2.3 พ้นระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกันตามที่กำหนด

2.4 ของที่สามารถคืนสภาพเดิมได้โดยการชาร์จ

2.5 ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

2.5.1 เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

2.5.2 เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

2.5.3 เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

2.5.4 เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น

2.5.5 เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)

2.5.6 เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

2.5.7 ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก

2.5.8 การอัดประจุไฟมากเกินไป ( Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over discharging)

2.5.9 เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทรกจากภายนอก

2.6 ความเสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

2.5.1 ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ ( Dry conditioned)

2.5.2 ขาดการอัดประจุไฟเพิ่มเมื่อต้องการ

2.5.3 ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย

2.5.4 สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย

2.7 ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย

2.8 กรณีใช้งานนอกเหนือการสตาร์ทเครื่องยนต์รถยนต์

2.9 กรณีที่สาเหตุเกิดจากตัวรถยนต์เอง

2.10 กรณีที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบรถที่เกิดอาการผิดปกติได้

2.11 กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใส่ในรถที่นอกเหนือจากรถที่ระบุไว้ในใบรับประกัน

2.12 กรณีเกิดจากแผ่นดินไหว, ไต้ฝุ่น, น้ำท่วม, ความเสียหายจากลม น้ำ ที่เป็นภัยธรรมชาติ เช่นเดียวกับภัยจากไฟ, อุบัติเหตุ

2.13 ความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ เช่น เกิดการสปาร์คขั้วละลายหรือเกิดการระเบิดผนังเปลือกแบตเตอรี่แตก หรือถอดขั้วไม่ระวังทำให้ขั้วบวกแตะกับตัวถังรถ ฯลฯ

*** การรับประกันนี้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการรับจ้าง หรือ การพาณิชย์

*** โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

*****โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของทางลูกค้าทุกท่าน *****

 

 

 

บริการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าร้าน BatteryPro ระหว่างรอผลการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต

 

1. บริการแบตเตอรี่สำรองให้ยืมใช้ระหว่างรอผลการรับประกัน*

 

ผลการเคลม

 

กรณีเคลมได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมบกพร่องจากการผลิต , ทางร้าน BatteryPro จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (เฉพาะลูกค้านำรถยนต์เข้ามาที่หน้าร้านเท่านั้น)
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้มีการรับประกันตามระยะเวลาต่อจากประกันการรับประกันลูกแรกที่ซื้อ
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้จะเป็นยี่ห้อเดิม รุ่นเดิม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไปเป็นยี่ห้ออื่น หรือรุ่นอื่นได้ แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนให้ ทางเราจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รุ่นอื่นให้ในราคาเดียวกันกับแบตเตอรี่ที่ไม่มีสินค้า

กรณีเคลมไม่ได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมไม่ได้บกพร่องจากการผลิต ลูกค้าควรจะมารับแบตเตอรี่ที่ร้านภายใน 15 วันทำการ ถ้าหลังจาก 15 วันทำการ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ไม่มารับแบตเตอรี่คืน ทางลูกค้าสามารถขายเป็นแบตเตอรี่คืนทางร้านได้ (ราคาที่รับซื้อจะแปรผันไปตลาดราคาตลาด)    

 

2. ซื้อลูกใหม่กับทางร้าน BatteryPro ไปใช้ก่อนระหว่างรอผลการรับประกัน**

 

ผลการเคลม

 

กรณีเคลมได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมบกพร่องจากการผลิต , ทางร้าน BatteryPro จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (เฉพาะลูกค้านำรถยนต์เข้ามาที่หน้าร้านเท่านั้น)
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้มีการรับประกันตามระยะเวลาต่อจากประกันการรับประกันลูกแรกที่ซื้อ
 • แบตเตอรี่ใหม่ที่เคลมได้จะเป็นยี่ห้อเดิม รุ่นเดิม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไปเป็นยี่ห้ออื่น หรือรุ่นอื่นได้ แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนให้ ทางเราจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รุ่นอื่นให้ในราคาเดียวกันกับแบตเตอรี่ที่ไม่มีสินค้า
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปใช้ในระหว่างรอผลเคลมจากโรงงานผู้ผลิต ในกรณีที่ได้รับผลการเคลมว่าเคลมได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ (ลูกค้าต้องมารับเองที่ร้านเท่านั้น) ทางร้าน BatteryPro จะคืนเงินให้ 100% จากราคาที่ซื้อในตอนแรก

กรณีเคลมไม่ได้

 • เมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ว่า แบตเตอรี่ที่ส่งเคลมไม่ได้บกพร่องจากการผลิต ลูกค้าควรจะมารับแบตเตอรี่ที่ร้านภายใน 15 วันทำการ ถ้าหลังจาก 15 วันทำการ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ไม่มารับแบตเตอรี่คืน ทางลูกค้าสามารถขายเป็นแบตเตอรี่คืนทางร้านได้ (ราคาที่รับซื้อจะแปรผันไปตลาดราคาตลาด)   

 

หมายเหตุ: *ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การบริการแบตเตอรี่สำรองเฉพาะรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น

       **ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในกรณีที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองให้ใช้ระหว่างรอผลการรับประกัน

expand_less